11

تراش تیپ ۵۰۰

نام کالا:دستگاه تراش ۳ متر تیپ ۵۰۰ روسی

کشور سازنده:روسیه

سنتر :با تیکه ۱۶۰۰ میلیمتر

وضعیت:اماده بکار

قیمت:برای دریافت اطلاعات و قیمت تماس بگیرید

IMG_20150111_094415 [800x600]IMG_20150111_094425 [800x600]

IMG_20150111_094248 [800x600]IMG_20150111_094439 [800x600]

Untitled-1

11

پرس ضربه ایی

نام کالا:دستگاه پرس ضربه ایی

کشور سازنده:المان

مدل:هکرت

تناژ:۵۵ تن

سیستم:کلاچ پنوماتیک فلکه پشت لنگ متغییر میز متحرک

وضعیت:در حد نو و اماده بکار

قیمت:برای دریافت اطلاعات و قیمت تماس بگیرید

IMG_20141009_120443 [800x600]IMG_20141009_120732 [800x600]

IMG_20141009_120749 [800x600]IMG_20141009_120454 [800x600]

Untitled-1

پرس ضربه ایی

نام کالا:دستگاه پرس ضربه ایی لنگ متغییر کلاچ پنوماتیک

کشور سازنده:روسیه

تناژ:۱۶۰ تن

وضعیت:اماده بکار

قیمت:برای دریافت اطلاعات و قیمت تماس بگیرید

IMG_20141203_103820 [800x600]IMG_20141203_103828 [800x600]

IMG_20141203_103836 [800x600]

Untitled-2

پرس ضربه ایی

نام کالا:دستگاه پرس ضربه ایی

تناژ:۲۵۰ تن

کشور سازنده:چکسلواکی

سیستم:کلاچ پنوماتیک لنگ متغییر

وضعیت:اماده بکار و در حد نو

قیمت:برای دریافت اطلاعات و قیمت تماس بگیرید.

IMG_20150116_133636 [800x600]IMG_20150116_133713 [800x600]

IMG_20150116_133701 [800x600]IMG_20150116_133724 [800x600]

Untitled-1

بورینگ ۹۰ اکبند

نام کالا:دستگاه بورینگ سایز ۹۰

کشور سازنده:چین

مارک :چین و چک

وضعیت:اکبند

قیمت:برای دریافت اطلاعات و قیمت تماس بگیرید.

IMG_20150119_114300 [800x600]IMG_20150119_114304 [800x600]

IMG_20150119_114131 [800x600]IMG_20150119_114157 [800x600]